Đời là bể khổ Đúng hay Sai – Thích Thiện Tuệ

Đời là bể khổ Đúng hay Sai – Thích Thiện Tuệ
5 (3) vote[s]

Nội dung vấn đáp: Đời là bể khổ Đúng hay Sai

Giảng sư ban bố pháp âm: thầy Thích Thiện Tuệ

Địa điểm thuyết giảng: chùa Pháp Bảo, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Để lại nhận xét